Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti FIDDO s.r.o. , se sídlem Vodičkova 17, IČ: 02011506, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 214129 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • Jméno
 • E-mail
 1. Jméno a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem rozesílání newsletteru. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.
 1. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Google Analytics (Sledování chování návstěvníků na https://fiddo.cz, data se uchovávájí po dobu 26 měsíců ), Session Cookies (Nutné pro fungování aplikace, expirují po uzavření okna prohlížeče)

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@fiddo.cz
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 1. Poskytovatel softwaru https://mailchimp.com – nástroj pro rozesílání newsletteru.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.